1. 1.
    bir reklamda evlenirken söylenen mantıksız mantık dışı cümlecik
    ... yandesk