1. 1.
    allah'ın söyledikleri bizi bağlamaz, biz kendi bildiğimizi yaparız, sonra onu bozar bir daha yaparız dedikleri için liberaller, komünistler, laikler ve hümanistlerle birlilkte aynı ateşte yanacakları gerçeğidir.
    1 ... on birinci rezil yazar