bugün

abdullah öcalan'ın burnunu karıştırırken oluşturduğu doktrindir. gerçi bu ibne doktrin ne demek onu da bilmez ama neyse.
abdullah öcalan ve saz arkadaşlarının abd'nin dağıttığı ırak haricinde hiçbir coğrafyada (iran, suriye, türkiye) bırakın devlet kurmayı mahalle bakkalı bile açamayacaklarını anladıkları andan itibaren oluşturdukları sözde düzen. bir de hiç anlamadığım bir konu var. yok vahşi kapitalizm, olmadı emperyal düzenin çirkefliği, yok bilmem nerede katledilen şu kadar insan, yok barış yok özgürlük yok sayın diyorsunda sen dünyadaki egemen emperyal güçlerden ve onların vahşi kapitallerinden destek almıyor musun. o kadar türkü, kürtü, arabı sen katletmiyor musun, girdiğiniz her ortamda demokrasiyi ve demokratik güçleri sen baltalamıyor musun!...

yok öyle kafana göre federasyon olup konfederasyon kurmak. otur bir nefes al, sakin ol koç...
--spoiler--
tüm dünya insanlığını kurtarmak için oluşturulmuş bir ideolojidir.
--spoiler--

oldu olacak şuna mesih öcalan, hz. öcalan deyiverde tam olsun hacı. föck!
ibne insan doktirinidir. ise yaramayacagini bilir ancak; laf olsun torba dolsun diye soyler.
--spoiler--
kürt halk önderi abdullah öcalan, ulus devlet ve onun üst örgütü olan bm gibi yapılanmaların içine girdiği krizi analiz ederek uzun süredir üzerinde çalıştığı "demokratik konfederalizmi" türkiye, irak, iran ve suriye ile kürtlerin yaşadığı diğer bölgeler için bir sistem olarak ilan etti. insanlık tarihinin başından bu yana doğal toplum örgütlenmesinden bugün gelinen ulus-devlet örgütlenmesine kadar tüm sistemleri inceleyen öcalan, ulus-devletin içine girdiği krizin aşılarak halkların iradeleşmelerini sağlayacak sisteme ilişkin açıklama yaptı.

öcalan, "yurtsever halkımıza ve demokratik insanlığa" başlığıyla ilan ettiği "koma komalên kürdistan"ın (kürdistan demokratik konfederalizmi), yeni bir çıkış olduğunu belirtti. "halkımıza yeni bir yaşam felsefesi ve sistemi daha kazandırdığımıza inanıyorum" diyen öcalan, yeni oluşturduğu sisteme ilişkin gerekçelerini şöyle sıraladı:

"tarihin insanlık için büyük gelişme imkanları ile ciddi tehlikeleri içi içe barındırdığı, ortadoğu'da üçüncü dünya savaşı olarak adlandırılan ciddi bir kaos ve çatışma durumunun yaşandığı, kürdistan'ın ise bu çelişki ve çatışmanın merkezinde yer aldığı kritik bir süreçten geçiyoruz. eski siyasal statükonun kısmi direncine rağmen, küresel sermaye güçleri bu kaostan kendi çıkarları doğrultusunda bir çıkış arayışını sürdürürken, halklar da özgürlüklere dayalı kendi demokratik sistemlerini geliştirerek kaos durumunu aşmaya çalışıyorlar."

tarihi göreve çağrı

dünya, ortadoğu ve kürt bölge koşullarına ilişkin yaptığı tespit ve değerlendirmelerden sonra öcalan, kürtler için demokratik konfederalizm'in örgütlenmesinin acil, vazgeçilmez ve ertelenemez tarihsel bir görev olduğunu vurguladı. newroz'da demokratik konfedaralizm'in inşa sürecinin başlatılmasını tarihsel açıdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olarak değerlendirdi.

bir devlet sistemi değil

öcalan, kürdistan demokratik konfederalizmi'ne ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "kürdistan demokratik konfederalizmi bir devlet sistemi değil, halkın devlet olmayan demokratik sistemidir. başta kadınlar ve gençler olmak üzere halkın tüm kesimlerinin kendi demokratik örgütlenmesini yarattığı, politikayı doğrudan ve özgür-eşit konfederasyon yurttaşlığı temelinde, yerelde kendi özgür yurttaşlık meclislerinde yaptığı bir sistemdir. dolayısıyla öz güç ve öz yeterlilik ilkesine dayanır. gücünü halktan alır ve ekonomi de dahil her alanda öz yeterliliğe ulaşmayı benimser. kürdistan demokratik konfederalizmi gücünü toplumsal tarihin derinliklerinden ve mezopotamya'nın tarihten gelen zengin kültürel birikiminden alır. klan sisteminden ve aşiret konfederasyonlarından günümüze kadar uygarlık tarihi boyunca devletçi toplum merkezileşmesine girmek istemeyen doğal toplumun demokratik komünal yapısına dayanır. yakın tarih açısından, pkk'nin başta zindanlar ve dağlar olmak üzere bütün alanlarda otuz yılı aşkın süre binlerce şehit vererek yürüttüğü mücadele içinde yarattığı yurtsever halk gerçeğine, özgür yaşama ve demokratik örgüt birikim ve tecrübesine dayanır."

üç hukuk geçerli olacak

öcalan, demokratik konfederalizm'in hukuki boyutlarını ise şöyle ele aldı: "demokratik konfederalizm, devletlerin köklü bir reformla demokrasiye duyarlı hale getirilmelerini, demokratikleşme önünde engel olunmamasını ve tüm engellerin kaldırılmasını ister ve bu amaç doğrultusunda mücadele eder. bundan sonra kürdistan'da üç hukuk geçerli olacaktır: ab hukuku, üniter devlet hukuku, demokratik konfederal hukuk. üniter devletler olan iran, irak, türkiye ve suriye kürt halkının konfederal hukukunu tanıdıkça kürt halkı da onlarınkini tanıyacak ve bu temelde uzlaşıya gidebilecektir. demokratik konfederalizm tüm kültürel varlıkların tanınması, korunması ve kendini ifade özgürlüğünü esas alır. bu temelde kürt sorununun demokratik çözümünü, kürt kimliğinin her düzeyde kabulünü, kürt dilinin ve kültürünün geliştirilmesini sağlamayı temel görev bilir."

ekolojik toplum modeli

demokratik konfederalizm'in ekolojik toplum modeli'ni benimsediğini kaydeden öcalan, şöyle devam etti: "toplumsal cinsiyet baskılarına çok yönlü karşı durulmasını ve bunun kadın özgürlük mücadelesiyle aşılmasını esas alır. ekolojiye ve cinsiyet özgürlüğüne dayalı bir demokrasinin kürt toplumunun olduğu her alanda örgütlenmesini ve her tür gerilik ve gericiliğe karşı bu temelde mücadele edilmesini öngörür. bireysel hak ve özgürlükleri toplumsal demokrasinin gelişimiyle birleştirir.

sorunlara şiddetsiz çözüm

demokratik konfederalizm, toplumsal sorunların zora ve şiddete başvurulmadan çözülmesini esas alır, yani barış politikasına dayanır. ülkeye, halka ve özgürlüklere yönelen saldırılara ve hukukun çiğnenmesine karşı meşru savunma durumunda olur. demokratik konfederalizm, kürt halkının kendi demokrasisini kurma ve kendi toplumsal sistemini organize etme hareketidir. içte demokratik ulusu, dışta ise ulus üstü yapılanmayı ifade eder. toplumun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, inanç ve mezhepsel, etnik, cinsiyet özgürlüğüne dayalı, ekolojik, komünal alandaki örgütlenmelerinin birliği ve örgütlenmiş toplumun kendi kendini yönetme organizasyonudur. bu temelde başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini, kendi demokratik örgütlenmelerini yaratmaya, demokratik eylemlerini yükseltmeye ve kendi kendilerini yönetmeye çağırıyorum.

demokratik birliğin ifadesi

demokratik konfederalizm, dört parçaya bölünmüş ve dünyanın her tarafına yayılmış olan kürt halkının demokratik birliğinin ifadesidir. kürt ulusunun kendi içindeki sorunların çözümünde demokratik birlik ilkesini esas alır. milliyetçilik temelindeki devletleşme eğilimlerini çağını doldurmuş ulus-devlet anlayışının bir devamı olarak görür. bu tür eğilimler kürt sorununu çözmede ve kürt toplumunu ilerletmede yeterli olamayacağı için, böylesi güçleri demokratikleşmeye açık olmaya ve demokratik ulus birliği temelinde konfederasyona katılmaya davet ediyorum.

komşu devletlere çağrı

demokratik konfederalizm, derin demokratik zihniyete ve özgürlük bilincine dayandığı için, halklar arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm halkların eşit-özgür birliğini esas alır. katı sınırlara dayalı milliyetçi-devletçi ulus yerine demokratik ulusu geliştirir. bu temelde tüm ortadoğu halklarının ve demokrasi güçlerinin birliğinden yanadır. komşu devletlerle ilişkileri, eşit ve özgür birlik ilkesine dayalı olarak siyasal, sosyal ve kültürel hakların yaşamsallaşması temelinde düzenlemeyi öngörür. bu temelde bir kez daha bölge halklarını demokratik konfederal birliğe, komşu devletleri ise demokratik tutuma davet ediyorum.

küresel demokrasi kongresi

demokratik konfederalizm, küresel emperyalizme karşı halkların küresel demokrasisinden yanadır. 21. yüzyılda tüm halkların ve insanlığın yaşamak durumunda olduğu bir sistemdir. bu da küresel çapta demokratik konfederasyona doğru gidiş ve yeni bir çağa yürüyüş demektir. bu temelde tüm demokratik insanlığı küresel demokrasi kongresi altında yeni bir dünya yaratmaya çağırıyorum."

'bayrağı şerefle taşıyacağım'

kürdistan demokratik konfederalizmi'nin kurucusu olmaktan şeref duyduğunu belirten kürt halk önderi abdullah öcalan, açıklamasını şöyle noktaladı: "bunun kurucusu olmakla şeref duyuyorum. tüm halkımızı yeşil zemin üzerindeki sarı güneş içinde kırmızı yıldızlı bayrak altında kendi demokrasisini örgütlemeye, birleşmeye ve kendi kendini yönetmeye çağırırken, bu bayrağı şerefle taşıyacağımı ve önderlik görevlerimi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yapmaya devam edeceğimi ifade ediyor, her bahardan özgürlüğe daha yakın olan bu baharda tüm halkımızın, bölge halklarının ve dostlarımızın newroz'unu kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

konfederalizmin ilkeleri

kürt halk önderi abdullah öcalan, sistem analizini ve demokratik konfederalizm'in ilkelerini şöyle özetledi:

"1. insanlık zagros eko-sisteminde gerçekleşen tarım devrimi temelinde 19. yüzyıl başlarına kadar gelmiştir. 19. yüzyıl başlarında ikinci büyük devrim olan sanayi devrimi gerçekleşmiştir. bu ikinci devrim ulus-devletin oluşmasında önemli rol oynamıştır. ulus-devlet sistemi ise 20. yüzyılın sonlarına doğru toplumsal gelişmenin, demokrasi ve özgürlüklerin önünde en ciddi engel durumuna gelmiştir.

2. 20. yüzyılın başında geliştirilen ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi, devlet kurma hakkı olarak anlaşılmıştır. bu temelde oluşan ulus-devletler günümüzde gelişme önünde ciddi engel durumundadırlar. ulus-devlete dayalı birleşmiş milletler modeli yürümemektedir. körfez savaşı ve irak'taki durum bunun kanıtı olmaktadır.

3. bundan çıkışın temel yolu, ulus-devlete göre gelişen küresellik değil, tamamen halka dayanan ve gücünü tabandan alan demokratik konfederatif sistemdir. insanlık tarihinde devlet olgusu ezeli olmadığı gibi, ulus-devlet de ebedi değildir. günümüzde küreselleşme ile ulus-devlet aşılmaktadır. ancak bu süreçte emperyalizm ciddi bir yeni sistem modeli geliştiremediği için, mevcut sistemin krizi derinleşmiş ve kaosa dönüşmüştür.

4. bu durumda tek alternatif demokratik konfederalizmdir. bu, piramit tarzı bir örgütlenme modelidir. burada söz, tartışma ve karar topluluklarındır. tabandan en üste kadar delegeler seçimle gelir ve tepede bir koordinasyonu oluşturur. delegeler halkın bir yıllık memurları gibi çalışır.

5. ortadoğu'nun ağırlaşan tarihsel ve toplumsal sorunlarının çözümü için de demokratik konfederalizm sistemi geçerlidir. kapitalist sistem ve emperyal güçlerin dayatmaları demokrasiyi geliştiremez, ancak demokrasiyi istismar edebilir. demokratik konfederal sistemde tabandan gelişen demokratik seçeneği egemen kılmak esastır. bu sistem toplumsal temelde etnik, dini ve sınıfsal farklılıkları gözeten bir sistemdir.

6. kürdistan içinse kendi kaderini tayin etme hakkı, milliyetçi temelde devlet kurmak değil, siyasi sınırları sorun yapmadan ve sınırları esas almadan kendi demokrasisini kurma hareketidir. iran'da, türkiye'de, suriye'de ve hatta irak'ta oluşacak bir kürt yapılanmasında tüm kürtler biraraya gelerek kendi federasyonlarını, birleşerek de üst konfederalizmi oluştururlar.

7. kürdistan demokratik konfederalizmi'nde asıl karar yetkisi köy, mahalle ve şehir meclis ve delegelerinindir. dolayısıyla halkın ve tabanın kararı geçerlidir."
--spoiler--
(bkz: götünden akım uydurmak)
(bkz: murray bookchin/#22560410)
etnik federalizm temelinin yetersiz bulunduğundan olsa gerek ortaya çıkan herkes bağımsız olsun ama aynı zamanda birlik olalım dallamalığına sığınmış konfederalizm teriminin demokratik olanıdır.

biri de çıkıp demiyor ki aga zaten ulus devlet zeminini anti-demokratik bulduğun için konfederasyon öneriyorsun demokratiği mi eksik kaldı?
Rojava da pilot olarak uygulanan doktrin. Hayırlısı inş.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.