1. 1.
    idare edenlerin, idare edilenlerin ağzından hiç düşmeyen bir sözdür demokrasi. bir çok tanımı vardır ve en basit haliyle çoğunluğun istediği diyebiliriz. şimdi sorun şuki; nerede demokrasiyi gerektiren bir durum olsa, saygı sınırı aşağı çekiliyor. en yakın örneğini bugünkü seçimlerde yaşıyoruz. işte, parti almış oyu... beğenmiyorsak da, onların ülkeyi yönetip yönetemeyeceği konusunda endişe duyuyorsak da, halkımızın çoğunluğunun oy verdiği kişilere, dolayısıyla da toplumun çoğunluğuna hakaret edemeyiz. demokrasi hakaret edebilmek değildir. hem bu durumun çözümü de mevcuttur:

    - çoğunluğu sağlamak için çaba gösterebilir ve fikrini benimsetmeye uğraşabilirsin.

    - çoğunluğun tarafına geçebilirsin.

    seçim bizim...
    1 ... bahtsiz bedevi