1. 1.
  eğer demokrasi putperest olmanın gereğiyse çinliler, japonlar, hintler, moğollar, sümerler, akadlar, babiller, araplar, yahudiler, türkler, kürtler, iranlılar neden keşfedemedi?

  sargon, hammurabi gibi orta doğulu politeist liderler neden kısasla kafa, kol, bacak kesme ve envai çeşitte vahşilikle hammurabi kanunlarını uyguladı ve halkları binlerce yıl tiranlıkla yönetti?

  o halde diyebilir miyiz ki yahudi ve arap şeriatı hammurabi kanunlarıdır, dolayısıyla şeriat putperest icadıdır. pekala bunu da iddia edebiliriz. fakat çinliler, japonlar, hintler bu genellememizi tek hamlede çürütür.

  şeriat ve tiranlık ikilisi, yalnızca mezopotamyalı ve orta doğulu halklara özgü geleneğin bir yansımasıdır.

  demokrasi, sistematik mantık, matematik ve geometri, bilim, felsefe ilk kez antik çağ'da, iyonya veya atina'da filozofların bilgeliğiyle doğmadı mı?

  o halde mantıksız, matematiksiz, geometrisiz bir budala mı olmalısınız? eğer ışid'in, el kaide'nin, taliban'ın doğru yolda olduğuna inanıyorsanız kesinlikle öyle. yalnız aristoteles'ten etkilenen ve farabi'nin mantıkla yorumladığı din algısını n'apacağız?

  velhasılkelam bu kavramlar insanlığa iyonya'da yeşeren düşünsel bilgeliğin ve aristokratik geleneğin mirasıdır.
  ... ozgur demirtas in robotu
 2. 2.
  şeriat ve mallıktan iyidir.
  ... hastavilla