1. 1.
    demokrasinin bir çok farklı tanımından biridir.

    işleyen demokrasinin göstergesi salt seçimler değildir, seçim süreci bir çok şekilde manipüle edilebilir,

    ancak kaybedilen bir seçimde iktidarın sorunsuzca devri, işleyen bir demokrasinin göstergesidir.

    inönü nün ön ayak olması sonucu çok partili yaşama geçiş sonrası, DP nin iktidarı -sorunsuzca, hem de kurucu iktidardan- devralabilmesi bu yüzden "beyaz devrim" olarak anılır. türkiye cumhuriyeti kurucu iradesi hala yüz akımız olmaya devam ediyor.
    ... ibni maymun