1. 1.
    internetin devlet iradesi ile ulaşımının engellenmesi, demokrasinin şartlarından biri olması nedeniyle yapılmaktadır. gelişmiş ülkelere bakın internet sürekli yasaklıdır!

    (bkz: at yalanı siksinler inananı)
    2 ... ebediyetin sonu