1. 1.
  atatürk dönemi demokrasi uygulamalarını demokratik bulmayanların kabul etmediğidir.

  evet ağır savaşlardan yeni çıkmış bir toplumda elbette yüzde yüz demokratik bir anlayış beklenemezdi.

  üstelik yüzlerce yıl saltanat rejimi ile yönetilmişsin, padişahı ve soyunu kutsal saymışsın.

  itaat genlerine işlemiş.(bir padişaha bağlanma arzusu bu toplumun genlerinde halen var)

  kimi ülkelerde süreç erken biter, kimilerinde belki hiç ulaşılamaz.

  Türkiye de bu süreç şu ana kadar iyi yürümüştür.

  Bu sürecin işlemesinde birincil etmen Atatürkçülük olmuştur.

  ikincil etmen ise Fethullahçıların faaliyetleri ve onların desteğini alan oluşumların faaliyetleridir.

  Üçüncül etmen ise kürt hareketinin (hadep,dehap, bdp vs..) faaliyetleri etkili olmuştur.
  ... strategy