1. 1.
    büyük bir şüphe içinde yaşatır, hayatın acımazsızlığı ve hakikatsizliğini gösteren vahim ve şahsiyetsiz durumudur.

    selam ve ak ile.
    ... dr animo