1. 1.
    tanım: öğrenciler arasında sıklıkla karıştırılan durum.
    delta, akıntı ve gel-git etkisinin zayıf veya hiç olmadığı sığ iç deniz kıyılarda akarsuların getirdiği alüvyonlarla oluşan birikim şekli iken , haliç aksine okyanus kıyılarında gel-git in etkin olduğu kıyılarda gelişir.
    zira güçlü akıntı ve gel-git kıyıda birikim olmasını engellemektedir.
    2 ... bachus80