1. 1.
    1. isim çocukluk çağından çıkmış genç erkek:
    "delikanlı çağımızdaki cevher / yalvarmak, yakarmak nafile bugün / gözünün yaşına bakmadan gider" - c. s. tarancı.

    2. sıfat: sözünün eri, dürüst, namuslu (kimse).

    günümüzdeki delikanlı tanımına uymuyor gibi görünüyor.
    ... konkordato