1. .
  bir m.fehullah gülen şiiri. sözleri ise şöyledir;

  dost ile dost olmak gâyem
  başka şey istemez gönlüm!
  aşk u şevk olsun sermayem
  tambur-ney istemez gönlüm.
  tek o'nunla dost olayım
  kadehler gibi dolayım
  gül bahçesinde kalayım
  nam almak istemez gönlüm.
  şöhret ü şandan geçeyim
  o'nun yolunu seçeyim
  kulu olup hep sekeyim
  şah olmak istemez gönlüm.
  hem yazımı hem kışımı
  bırakayım meâşımı
  koyam yoluna başımı
  can u ten istemez gönlüm.
  sezmesin dostlar hâlimi
  o'na bağlı âmâlimi
  duymasınlar melâlimi
  bilenmek istemez gönlüm.
  zaten bir bahtı karayım
  içi dışı hep yarayım
  derdim dildâra varayım
  kîl u kâl istemez gönlüm.
  kimi beni deli sanar
  dertli kalbim o'nu anar
  şeker-şerbetlere banar
  başka bal istemez gönlüm.
  ... berkedede