1. 1.
  kayseri yöresi türküsüdür.

  Deli Gönül Yine Ahuzar Oldu
  Dostumun Gülleri Sarardı Soldu
  Hayat Çeşmimize Hasiret Doldu
  Sen De Benim Gibi Gez Leyla Leyla

  Yarin Dudağından Ballar Süzülür
  Gören Aşıkların Bağrı Ezilir
  Leyla Defterine Mecnun Yazılır
  Sende Benim Gibi Yaz Leyla Leyla

  Mecnun Oldum Gezdim Leyla Dağında
  Bülbül Oldum Öttüm Dostun Bağında
  Arzumznım Kaldı Gül Dudağında
  Engür Badesini Süz Leyla Leyla

  Hasretiyem Gezdim Gurbet Ellerde
  Aşkın Ateşiyle Aştım Bellerde
  Sevda Deryasında Issız Çöllerde
  Yetiş imdadıma Tez Leyla Leyla
  1 ... kara hilal