1. 1.
    delinmek isteyen kızdır.

    dövmeci sevgilisine kulağını deldirecektir.
    ... system error