1. 1.
    sloganı "beynini etkili kullan, fark yarat" olan koç topluluğu seminerler dizisi.
    ... aura