1. 1.
  Bir işletmenin özsermaye toplamının hisse senedi sayısına bölünmesiyle belirlenir.
  1 ... cell-im
 2. 2.
  işletmenin aktif toplamından, borçlarının düşülmesi ile bulunan özvarlığının, çıkarılmış/ödenmiş hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur.
  ... redwinemania
 3. 3.
  bir işletmenin öz sermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesiyle belirlenir. *
  1 ... mendoza
 4. 4.
  bilanço kalemlerinden özkaynakların, ödenmiş sermayeye bölümüdür.
  ... dalibor
 5. 5.
  defter değeri, şirket ortaklarının şirketten hak olarak talep ettikleri öz sermayenin ortakların sahip oldukları hisse senedi başına miktarını gösteren değerdir.
  3 ... zoeger