1. 1.
    tehlikelidir. bomba filan gelebilir.
    ... erecteo