1. 1.
    "x tane y gücünde z yapan", l manyak efsanesi. yardımcısıyla çözdükleri garip davalar ve çözüş biçimleri adamı yarar, kırım kırım kırar.
    ... cherry no kokimiyoi