1. 1.
    Mahfi Eğilmez hocamızın yazdığı; Osmanlı'dan başlayarak Türkiye'nin bugünlerine kadarki sürecini, her döneme ilişkin dünyadaki konjonktür ile aktaran, kolay anlaşılır bir iktisadi tarihçe.

    Türkiye'yi anlamak isteyen herkese kesinlikle öneririm.
    ... kerkinius