1. 1.
  Ahlâk Problemlerine Genel Bakış:
  Tanınmış ingiliz filozofu G.E. Moore, ahlâk felsefesi sahasında şimdiye kadar doğru bilgiler elde edemeyişimizin sebebini, sorduğumuz sorunun mahiyetini düşünmeden ona cevap bulmaya çalışmamıza bağlamaktadır. Moore'a ve elbette öbür ahlâk felsefecilerine göre ahlâk felsefesinin konusu "iyi"nin ve onun zıddı olan "kötü"nün ne anlama geldiğini araştırmaktadır. Fakat bütün filozoflar "iyi nedir" sorusuna karşı iyinin tarifini bulmaya kalkıştıkları için hataya düşmüşlerdir; çünkü "iyi" tarife gelen birşey değildir, yani kendinden başka birşeyle tarif edilemeyip sadece sezgi ile kavranabilir.

  erol güngör
  2 ... notaiscisi
 2. 2.
  FELSEFE ve AHLAK:

  konusunda da bu böyledir. Genel bir fikir vermek istersek diyebiliriz ki, Ahlakta ampirik araştırmanın dışında kalan her türlü normatif düşünce ve aynı zamanda ahlâkî düşünce ile ilgili lojik, semantik, epistemolojik problemler felsefenin inceleme konusu olmaktadır. Ampirik ve deskriptiv ahlâk araştırmaları birer ilim (Psikoloji, Sosyoloji gibi) konusudur. Normatif ahlâkla ilgili meseleler ise neyin iyi, neyin haklı olduğu gibi soruları ihtiva eder ki bununla filozoflar uğraşmaktadırlar. Nihayet ahlâk sahasının lojik, epistemolojik ilh. meseleleri ki buna metaetik diyenler de vardır, yine felsefenin (özellikle modern felsefenin) araştırma konusudur. Bu sonunculara örnek olarak şu iki soruyu gösterebiliriz: Ahlâk dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Ahlâkî hükümlerin doğruluğu nasıl gösterilebilir? Daha kolay anlaşılabilir ifade ile söyleyecek olursak, filozof bir taraftan neyin iyi ve doğru olduğunu bulmaya (normatif etik) çalışıyor, bir taraftan da bir şeye iyi veya doğru demekte niçin ve nasıl haklı olduğunu ispat etmek (metaetik) durumunda
  bulunuyor.
  3 ... notaiscisi