1. 1.
    Dayının senin evleneceğin yok demek suretiyle görücü usulünün fitilini ateşlemesi durumudur. Evet.
    ... sodomlu