1. 1.
    Bulunduğu ortama çok iyi ayak uyduran kişi.
    Karşısındakini kandırmak için ondan yana görünen kimse.
    1 ... nevilevile