1. 1.
  insan Davranışını etkileyen ve şekillendiren başlıca faktörlerdir.

  Bireysel Davranışın sosyoljik Etkenleri:
  1- Kültür
  2- Alt Kültür
  3- Sosyal Sınıf
  4- Referans Grupları
  5- Aile-Sosyal Çevre
  6- Kişi

  Bireysel Davranışın psikolojik Etkenleri:
  a. Gereksinim ve güdüler
  b. Öğrenme süreci
  c. Kişilik
  d. Algılama
  e. Tutum ve inançlar
  1 ... doktriner diktator