1. 1.
    harun yahya mahlaslı adnan oktar'ın, altında ıslak imzası olduğu tahminlenen plandır. evrimin teorisi ile mücadele edebilmek için bir grup müselmanın yoluna baş koyduğu girişilmiş ve de girişilecek eylemler bütününün tamamına verilen sembolik isimdir. iddialara göre plan, bizzat yandaş medya psikolojik harp daire başkanlığı tarafından işletilmektedir. amaç ise, toplumun dinî duyguları manipüle edilerek ülkeyi bilim ve teknik ekseninden, ilim ve tekfir eksenine kaydırmaktır. bağımsız kalması gereken kurumların iktidar borazanı hâline getirilmesi planın başarıya ulaşmasının belki de en büyük ayağıdır. buna mukabil olarak plan, "allah diyen aslan" ve "darwin'i bitiren balık" kıvamındaki gözbağcılık harikası haberler ile yürütülmekte, halk üzerinde dinin dışavurumunun artırılmasına çabalanılmaktadır.
    2 -1 ... dumlu