1. 1.
    osmanlı devletin'de idari ve bürokratik işlerle sorumluydular. (birinci mahmut zamanında).
    #7599586 :)
  2. 2.
    (bkz: II Mahmut Dönemi Islahatları)
    #16024399 :)