1. 1.
  'kotu mal veren torbaciyi ihbar etmek' yerine ayipli mal sattığı için alo 175: tüketici hattına şikayet etmektir.

  böylece torbacı kendine çekiduzen verir ve bir daha böyle bir yanlış yapmaz.

  çünkü TÜKETiCiNiN KORUNMASI kanunu şöyle der:

  madde 4: "Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.
  Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir."

  madde 24: "Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilir.
  Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde, malın satışı geçici olarak durdurulur."

  şüphesiz ki bilincli tuketici olmaya giden yol bu tip hareketlerden geçer.
  2 -1 ... halit ayarcı
 2. 2.
  (bkz: mal ne abi)
  (bkz: torbacı kim)
  (bkz: anlamazlıktan gelmek)
  ... istanbul icin efkar vakti
 3. 3.
  amsterdamda mümkündür belki ama ülkemizde zor. ancak kazıklandığınla kalırsın. belki bi daha aynı kanaldan alışveriş yapmayarak kendi kendine bi ceza sistemi uygulayabilirsin. bunun diğer bir türü de mahhalle diye tabir edilen torbacı mekanlarındaki serseriler tarafından dalgayı gasp ettirmektir.

  (bkz: malım gasp edildi diye polise başvurmak)
  ... aksak tirtil