1. 1.
  idare mahkemesi tarafından verilen kararları inceleyen üst mahkeme.
  (bkz: yargıtay)
  3 ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  hukumetin etkisiz kaldigi bi donemde saldiriya ugrayan anayasa ocagi
  2 ... divanedestan
 3. 3.
  her zaman laikliği korumaya çalışmış her kararına hak verilebilinecek ülkenin en değerli kurumlarından biridir bunu beyni almayan şerefsizler defolup gitsinler saldırıda yaralananlara acil şifalar, şehit yargıcımıza da allahtan rahmet diliyorum insanlık dışı olan asıl şeyde alınan kararları koz olarak kullanıp değerli yargı mensuplarına yapılan bu adice saldırıdır bu saldırının olmasına eminim bazı şerefsizler sevinmişlerdir ve oh olsun demişlerdir allah belalarını versin demeye gerek yok zaten onlar belalarını elbet bulacaklar "laik ve cumhuriyetçi türk milleti uyumuyor!!!) memnun olmayan ucubeler defolsun gitsin!!
  3 ... six feet dive
 4. 4.
  iki kısımdan oluşur idare ve yargı...
  1 ... lois lana
 5. 5.
  laiklik ve kemalizm karşıtlarının bu aralar fazla üstüne gittiği , iktidarında desteği ile saldırı yapılan kurum . %66 oranındaki secmen gerekli cevabı bu kuruma yapılan saldırıdan sonra anıtkabir de vermiştir.
  4 -1 ... yamuq
 6. 6.
  idari mahkemelerce verilen ve yasanın başka bir idari yargı organına bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. yasayla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar (anayasa, md. 155). danıştay hem bir mahkeme, hem de devletin merkezdeki danışma kuruludur. anayasa'ya göre idare'nin, yani kamu yönetiminin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır (anayasa, md.125). bu durum hukuk devleti olmanın bir sonucudur. idare'nin yargı yoluyla denetiminde önemli rol danıştay'a aittir. danıştay'ın yargı denetimi, iptal ve tam yargı davalarıyla sağlanır. iptal davası, idari işlemler hakkında çeşitli açılardan hukuka aykırılık iddiasıyla açılan davadır. bu tür dava ile idari işlemin iptali istenir. dava karara bağlanana kadar, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda, yürütmenin durdurulması isteğinde de bulunulabilir. danıştay, idare'nin yaptığı işlemde hukuka aykırılık görürse işlemin iptaline karar vererek denetim görevini yerine getirmiş olur. tam yargı davası ise idare'nin eylem ve işlemlerinden dolayı zarar görmüş olanların, bu zararın giderilmesi için açtıkları davadır.

  danıştay'ın bir görevi de devlet organlarına hukuk alanında danışmanlık yapmaktır. bu çerçevede, başbakanlık veya bakanlar kurulu'nca gönderilen yasa yasarı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirir; tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleşme ve şartnamelerini inceler; devlet başkanlığı veya başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüş bildirir.
  ... chazsmyr dhuunyl
 7. 7.
  http://www.danistay.gov.tr/
  ... vernon sullivan
 8. 8.
  hukuk devleti olmanın şartlarından olan idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme.. bizde ülkeyi kendi yönetmeye kalkmasa iyi olacak ama neyse...
  1 ... geweze
 9. 9.
  sayıştayın saymasından yola çıkarsak danıştayın da dayaması muhtemeldir.
  2 ... algulumvergulum
 10. 8.
  yargıtay'la aynı yasakcı zihniyette olduklarını bugün açıklayan hede.
  2 -2 ... akrep insani