1. 1.
  son osmanlı padişahı vahdettin'dir...

  ismail hakkı okday.
  bu ismi duydunuz mu?

  ismail hakkı okday, son osmanlı sadrazamı ahmet tevfik paşa'nın oğludur.
  askerdir.
  hem de öyle böyle değil, bildiğin askerdir.

  babası paşa diye değil, bileğinin hakkıyla asker olmuş, harp okulunu da dereceyle bitirmiştir.
  üstelik sadece bizim harbiyede değil, prusya askeri akademisinde de dereceye girmiş, meşhur dragon alayına seçilmiştir.

  vahdettin henüz şehzadeliği zamanında bu son derece kariyeri parlak osmanlı subayını kendine damat olarak seçmiş, kızı fatma ulviye sultan ile evlendirmiştir.

  ismail hakkı paşa istanbul'un işgal yıllarında sarayın erkanı harp dairesi sorumlusuydu.
  ama bir yandan da karakol örgütü ile dirsek temasındaydı ve kuvayi milliye için çalışıyordu.

  mustafa kemal paşa'nın samsun'a gideceğinden ve kurtuluş savaşını başlatacağından da haberdardı.
  lakin bu plandan ingilizler de haberdardı ve ingilizler mustafa kemal'i tutuklamak hatta bandırma vapurunu batırmak niyetindeydi.
  işte ingilizlerin bu niyetini yaveri neşet bey vasıtasıyla karakol örgütü'ne bildiren ve mustafa kemal ve yanındakilerin hayatını kurtaran kişi ismail hakkı okday'dır.

  mustafa kemal de bu ayrıntıdan, samsun yolculuğu anılarını yazan falih rıfkı'ya bahsetmiştir.

  --spoiler--
  Mustafa Kemal, Samsun yolculuğunun ayrıntılarını 1926'da Hakimiyet-i Milliye başyazarı Falih Rıfkı ile Milliyet başyazarı Mahmut Soydan'a anlatmıştır.
  Bu anılarda önemli bir ayrıntı vardır:Kemal Paşa, Bandırma'ya gitmek için Şişli'deki evinden çıkmak üzereyken eskiden yanında çalışmış bir kurmay gelir ve felaket haberini verir:"ingilizler ya yola çıkışınıza engel olacaklar ya da vapurunuz Karadeniz'de batırılacak."Anılara göre haberin kaynağı "Kurmayın yanında çalıştığı bir damat"tır.
  --spoiler--

  işte mustafa kemal'in bahsettiği bu damat ismail hakkı paşa'dır.

  ismail hakkı paşa 1919'dan 1922'ye kadar milli kuvvetlerimizin istanbul'daki en üst mertebeli bilgi kaynağı, yardımcısı olmuş, karakol örgütü vasıtasıyla kurtuluş savaşımıza fevkalade destekleri olmuştur.

  1922 yılında mustafa kemal ve silah arkadaşları hakkında çıkarılan idam fermanı sonrası artık istanbul'da kalmanın bir manası olmadığını anlayarak sarayı terk etmiş ve kurtuluş savaşımıza katılmak için ankara'ya doğru yola çıkmıştır.
  ismail hakkı paşa'nın istanbul'da kuvayi milliye için çalıştığından haberdar olmayanlar, mustafa kemal paşa'nın, ismail hakkı paşa'nın kurtuluş savaşına katılmasına müsade etmeyeceğini zannetmişler, fakat mustafa kemal paşa'nın bundan memnuniyet duyacaklarını açıklaması üzerine durumu anlamışlardır.

  işte damadının kuvayi milliyeci olduğunu öğrenen vahdettin, ismail hakkı paşa'yı da hain ilan etmiş, dünürü ahmet tevfik paşa'ya "oğlun kızımı boşasın" demiştir.
  fakat ismail hakkı paşa karısından boşanmayı kabul etmemiş, "zaferden sonra" eşi ve kızı ile kaldığı yerden hayatlarına devam edeceklerini bildirmiştir.
  bunun üzerine vahdettin, eniştesi olan damat ferit paşa'nın akıl vermesi ile sahte bir evlilik sözleşmesi düzenlemiş, bu evlilik sözleşmesine de hanedan-ı osmani'ye ihanet maddesi ilave ederek bu maddeye dayandırmak suretiyle kızını ismail hakkı paşa'dan boşandırmıştır.

  esasen vahdettin'in kızı olan ulviye sultan da kocasına büyük bir aşkla bağlı değildi.
  bu yüzden bu boşanmaya herhangi bir tepki göstermedi.
  zaferden sonra ismail hakkı paşa'nın yeniden evlenme teklifini kabul etmeyerek, babasıyla birlikte o meşhur ingiliz zırhlısına binerek ülkeyi terk etti.

  işte bir vatansever.
  damat...
  sarayı, lüksü, şatafatı, rahatı bıraktı.
  silah arkadaşları kurtuluş mücadelesi verirken, o da her şeyi bıraktı ve en ön saflarda savaşa katıldı.
  ismail hakkı paşa dumlupınar'ın kuzeyindeki 16. tümenimizin kurmay başkanıydı.
  aslında rütbesi kolordu komutanlığına denkti, lakin bir tümen komutanının emri altında çalışmayı dert etmedi. önemli olan mevki, rütbe değil, vatandı...

  tabi kurtuluşumuzdan sonra atatürk, ismail hakkı paşa'nın bu fedakarlıklarını unutmadı.
  vatan kurtulmuş, her şey geride kalmıştı.
  ama ismail hakkı paşa'nın bir kızı vardı.
  hümeyra sultan...

  hümeyra sultan dedesi ve annesi ile birlikte istanbul'u terk ettiklerinde küçüktü.
  büyüdü.
  o da her şeyin farkına vardı.
  kahraman babasına kavuşmak istiyordu.
  atatürk bu durumdan haberdar oldu.
  "vatansız" olan hümeyra sultan'ı türkiye'ye getirdi, türk vatandaşı olması için özel izin çıkarıldı.
  o vahdettin'in torunu olmaktan çok, kurtuluş savaşı kahramanı ismail hakkı okday'ın kızıydı çünkü.

  ek: ismail hakkı paşa;
  damadını sahte evrakla kızından boşandıran padişah
  16 -2 ... tengir budun
 2. 2.
  Yaşanan tarih ortada. Yukarıda anlatıldığı gibi düzmece bir kurgu yok ortada. Bu nevi vahdettin düşmanlığını gazi mustafa kemal atatürk dâhi yapmadı. Sultan osmanlı devlet geleneğine göre hareket etmiş, bir ülkede tek bir devlet yönetimi esası üzere ikilik çıkmaması adına ülkeyi sessiz sedasız terk etmiş (17 kasım 1922) büyük bir fedakârlık örneği sergilemiştir. Damadına gelince; kuvvayı milliyeye katıldığı doğrudur. Zaten anadoluya Katılmakla, vatanın kurtuluşu yada ailesi arasındaki tercihini vatanın selâmeti yönünde kullanmıştır. Yani cumhuriyetle saltanat arasında açılan makas gibi. Yeni bir devlet kurulurken eskisinin bitmesinin elzem olması nasıl ki doğal ise. Esasında Fiilen mecburen sona ermiş bir akdin resmi edebiyatını yapmak, her ne kadar osmanlıyı karalamayı marifet sayanlara yakışsa da, halbuki gayri resmi tarih, vatanın selameti için şart olan bu işbirliğini açıkça ortaya koymaktadır. Fakat bedeli ağırdır. Gerekirse yardan, gerekirse serden (candan) geçilir bu bedeli temin ve tesis etmek için.

  --spoiler--
  Sultan Vahdettin’in Anadolu Hareketi’ne bakışı

  Atatürk’le Vahdettin’in ilişkileri, Vahdettin Han padişah olduktan sonra da sürmüştür. Atatürk, Anadolu hareketini başlatmak üzere Anadolu’ya çıkmadan önce 6 defa Sultan Vahdettin’le konuşmuştur. Bu görüşmelerden bir kaçına sadrazam Ali Rıza Paşa da katılmıştır.

  Elhamdülillah, ordularımız, islam orduları muzafferdir!

  Milli Mücadele başladıktan sonra Atatürk’le Sultan Vahdettin’in irtibatı devam etmiştir. Bu irtibatı bilahare general olanNeşet Bey sağlamıştır.

  Vahdettin Han’ın kızı Prenses Ulviye Hanım, ismail Hakkı Okday ile evlidir. ismail Hakkı Okday anlatıyor: “1920–1921. Anadolu’da Kuvayı Milliye teşkil edilmiş, Yunanlılarla harp ediyordu. O esnada padişah, her Cuma namazından sonra, selamlık namazından sonra, odama gelirdi. Askeri durum hakkında malumat alırdı ve ne vakit milli ordumuz bir zafer kazansa “Elhamdülillah, ordularımız, islam orduları muzafferdir” diye seviniyordu. Mustafa Kemal Paşa’yı takdir ediyordu.”

  6.Sultan Vahdettin: Belinde taşıdığı kılıncın şerefine layık bir evlatmış

  Sultan Vahdettin’in kızı Prenses Ulviye ile evlenen damadı ismail Hakkı Okday gizlice Anadolu hareketine katılır.ismail Hakkı Okday ortalarda görünmeyince Sultan Vahdettin, damadının babası Sadrazam Tevfik Paşa’yı huzuruna çağırır. Sultan Vahdettin ile Tevfik Paşa arasında şu konuşma geçer:

  Sultan Vahdettin- Paşa oğlun nerede?

  Sadrazam Tevfik Paşa- Hangi oğlum?

  Sultan Vahdettin- ismail Hakkı! Nerede benim oğlum?

  Sadrazam Tevfik Paşa- Oğlun yok. Eh! O halde oğlumu benim sizden sormam icab eder. Hem damadınız, hem Saray Erkan-ı Harbidir... Oğlun Anadolu’ya iltihak etti.

  Sultan Vahdettin- Çok memnun oldum. Belinde taşıdığı kılıncın şerefine layık bir evlatmış.

  Sonrasında Vahdettin’in ailesiyle birlikte yurtdışına gitmesiyle de ismail Hakkı Bey, ikinci evliliğini Bülent Ecevit’in annesinin teyzesi Ferhunde Hanım’la yapacaktır. Benim ‘Teyze ile Prenses’ kitabım bunların hikayesini anlatır.

  https://www.timeturk.com/...emal-e-neden-vermedi.html
  --spoiler--

  --spoiler--
  BABASI ANADOLU'DA

  Sultan Vahideddin'in kızı Ulviye Sultan'la Kırım Hanları'nın soyundan gelen son Osmanlı sadrazamı Ahmed Tevfik Paşa'nın oğlu ismail Hakkı Bey'in tek çocuğu olan Hümeyra Özbaş, 1917'de annesinin istanbul'un Nişantaşı semtindeki konağında doğdu. Prusya Harp Akademisi'nden mezun kurmay bir subay olan babası ismail Hakkı Bey, Kurtuluş Savaşı'nın başlamasından hemen sonra padişah kızı olan ‘‘sultan’’ eşinden ayrıldı ve Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye katıldı. Büyük Millet Meclisi'nin 1924 Martında hiláfeti láğvedip Osmanlı Hanedanı'nı sürgüne gönderen 431 sayılı yasayı kabul etmesi üzerine, o sırada yedi yaşında olan Hümeyra ‘‘Hanımsultan’’ da Osmanlı Hanedanı'nın bütün mensuplarıyla beraber Türk vatandaşlığından çıkartıldı ve Türkiye'den ayrıldı.

  ÜLKEDEN ÜLKEYE

  Küçük Hümeyra ile annesi Ulviye Sultan için sürgünün ilk durağı Güney italya'nın Sanremo kasabası oldu ve Sanremo'da yaşayan Sultan Vahideddin'in yanına yerleştiler. Vahideddin'in 1926 Mayısında ölmesinden sonra aileye yeni sürgünler göründü ve önce Güney Fransa'nın Manton kasabasına, oradan da Mısır'a geçildi.

  ATATÜRK'ÜN iZNi

  O sırada Türkiye'de cumhuriyet ilan edilmiş ve Hanımsultan'ın Atatürk'ün silah arkadaşlarından olan babası ismail Hakkı Bey askerlikten ayrılıp diplomatlığa geçmişti. Sürgünde bulunan kızını görebilmenin yolunu ararken konuyu bir gün Atatürk'e açtı. Atatürk'ün ‘‘Hümeyra'yı pasaportuna kaydettirip Türkiye'ye getirebilirsin, ama bunu hiç kimseye söyleme’’ demesi üzerine, Hümeyra Özbaş adına hemen diplomatik bir pasaport çıkartıldı. Bu pasaportla Türkiye'ye gelen Hümeyra Özbaş, 1924 sürgününden sonra ülkeye dönebilen ilk Osmanlı oldu. Daha sonra 1939'da ismet inönü'nün cumhurbaşkanlığı sırasında Hümeyra Özbaş'la birlikte Enver Paşa'nın üç çocuğu için çıkartılan özel bir yasayla aynı zamanda ‘‘asker çocuğu’’ olan dört hanedan mensubunun yaniden Türk vatandaşı olmaları sağlandı.

  http://www.hurriyet.com.t...hanimsultan-oldu-39155136
  --spoiler--

  damadını sahte evrakla kızından boşandıran padişah
  3 -5 ... gazeloglu
 3. 3.
  ingiliz gemileriyle ülkesini terk eden padişahtır.
  1 -1 ... hatake kakashi
 4. 4.
  evrakta sahtecilik torunlarına kadar miras kalmış padişahtır.
  ergenekon balyoz gibi tiyatrolara sahte belge düzenleyenlerde bu padişah'ın torunlarıydı.
  2 -1 ... kafam bir milyon