1. 1.
    bir gün düşen bir gün yükselen, istikrarlı olmayan karmadır.
    ... entente cordiale