1. 1.
    Endüstriyelleşmenin artması nedeniyle taze memeden uzak kalan nesillerdir. Sanayi devrimi sonrasında başlayan süreç, 8 saat çalışma, 8 saat uyku ve 8 saat kendimize ayırdığımız zaman olarak karara bağlanmıştı. Ama rekabet koşullarının artması ve günün koşullarının değişmesi yeni nesillerin taze memeye ulaşımını zorlaştırdı. Bu nedenle dalından alınacak memelere ihtiyaç duyan nesiller ortaya çıktı. Sonuç şu; 8 saat uyku, 8 saat çalışma ve 8 saat meme. ihtiyaçların herhangi bir kadının piramidinden yer bulması dileğiyle.
    ... tanriya sirk kosan atlet