1. 1.
    Kainat ve yaşam döngüsü zıtların birlikteliği üzerine kuruludur.
    Gevrek dallarda adeta bir pınar gibi fışkıran kütür kütür eriklere selam olsun.
    ... judas