1. 1.
  bankadan kredi kullanırsanız size sigorta yaparlar. aslında zorunlu deprem sigortası hariç diğer sigortaların yaptırılması ihtiyaridir ama bankalar genelde komisyon almak için diğer sigortaları da araya sıkıştırırlar. işte bu sigorta poliçelerinde dain mürtehin klozu vardır. bu kloz kredi çekip borçlandığınız bankanın, kredilendirilen rehinli eşyanın üzerinde oluşacak herhangi bir zarar sonucunda ödenecek sigorta tazminatında öncelikli hak talep etmesine imkan sağlar.

  kısaca rehinli arabanız yanarsa, sigorta önce bankaya olan borcunuzu karşılar. geriye bir şey kalırsa onu da size öder..
  ... karamsar kelimeler
 2. 2.
  Hayat Sigortalarında, hayatı üzerine sigorta yapılan kişiye vermiş olduğu borç veya kredi nedeniyle, sigortalının vefatı halinde ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişidir. Bunun için daini mürtehin sıfatının poliçe üzerinde belirtilmesi gereklidir. Genellikle kredi hayat sigortalarında daini mürtehin olarak, kredi veren banka, finansal kiralama şirketi vb finans kuruluşları görülür.
  2 ... bidasi kerim