1. 1.
  Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe ışık tutan, zamanın eskitemediği cümlesi. inancı nasıl olursa olsun, inansın ya da inanmasın, müslüman Türk milletine önderlik eden bu devlet adamı, Kurduğu cumhuriyet'i ne gibi tehlikelerin beklediğini açıkça ifade etmiştir.
  Harici bedhahlar zaten bellidir. Türkiye'nin bir adım ileri gitmesini engellemek için bütün platformlarda Türkiye'ye köstek olanlardır bunlar.
  Asıl sorun dahililerde. Bu vatanın toprağında doğup, bu vatanın ekmeğini yiyip bu ülkeye zarar verenlerdir bunlar da. dağa çıkanlar olsun, şehirde kalanlar olsun, ülkenin kötülüğü için çalışanlar olsun, ülkeyi bölmek isteyenler olsun... Milliyetine, bayrağına sahip çıkmayanlar, ülkesini sadece bir toprak parçası olarak görenlerin de bunlardan bir farkı yoktur kanımca.
  4 ... turkolog1986
  #9823367 :)
 2. 2.
  --spoiler--
  Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
  --spoiler--
  şeklinde devam eden artık gençliğin aklına bile gelmeyen hitabe. Atatürk 1927 de görmüş bugünleri, biz önümüzü bile göremiyoruz.*
  1 ... manyakkedi
  #9823528 :)
 3. 3.
  Herkesin hayatina işlemesi gereken hitabenin aci ama gercek sozleri.
  3 ... geheim5
  #9823546 :)
 4. 4.
  tabi, halkı bi şekilde korkutmak lazım.
  -3 ... ayk73
  #9823573 :)
 5. 5.
  şu an her taraftan her kılıkta saldırmaya ve yıkmaya parçalamaya bölmeye uğraşan ama asla başarılı olamayacak zavallı haşerat, tabi haşerat olduğu için dikkatli olmak lazım ezdiğimizde ayağımızın altında cortlayacaklar.
  ... cuneren
  #20134723 :)
 6. 6.
  atatürk'ün gençliğe hitabesinde, türkiye cumhuriyetine kast edecek olan düşmanları betimleyen kısım. "dahili" ve "harici" kısmı çok önemlidir; nitekim hâlihazırda "dahili" bedhahtlar ülkede mevcuttur.
  2 ... taciturnn
  #36042425 :)