1. 1.
  Tarkan'ın şımarık parçasından fırlamış gibi duran başlık.

  --spoiler--
  Takmış koluna elin adamını
  Beni orta yerimden çatlatıyor
  Ağzında sakızı şişirip şişirip
  Arsız arsız patlatıyor
  --spoiler--
  1 ... asuregibisurat