1. 1.
    Devam diyenlerin gerekçesi.
    ... we did it