1. 1.
    Avusturya asıllı ingiliz felsefeci Karl Raimund Popper tarafından yazılmış, bilgi, politika, tarih ve felsefe hakkında yazarın derlemelerinden oluşan kitaptır.

    Politika kısmında hem küreselcilik övüp sonra da kültür çatışmasından bahsetmesi ve birbirine yakın olmayan kültürlerin asla bir arada yaşayamayacağını belirtmesi ise kitaptaki tezat kısımdır.
    1 ... alleyoop