1. 1.
    muhalefet kisvesi altında tek işlevi zerre fizibilite yapmadan, muhakeme etmeden iktidar partisinin ak dediğine kara demek olan köhne ve kunt bir yapıya sahip mevcut muhalif siyasi partilerde ıslahat çalışmalarına sebep verebilecek isabetli eylem.
    ... lightsaber