1. 1.
    terorist artık dağda değil, her yanımızda veba gibi, pis bir ur gibi, kanser gibi...
    1 -1 ... mese odunu