1. .
    dabaşmış fiilinin sıfatlaşmış halidir... efendi olun!
    ... will there be water