1. 1.
  1.curıosıta(merak) yaşama doymak bilmeyen bir merak ve öğrenmeyle bağlı olmaktır. Hiçbir konu, hiçbir dal ayrımı yapmaksızın, çevremizdekilerin düşünecek ve söyleyeceklerinden çekinmeden, merekımızı kaybetmeden sormak, araştırmak, öğrenmek gereklidir.

  2.dımostrazıone(ispat): bilgiyi deneme yolu ile test etme, sebatkarlık ve hatalardan ders alma arzusu anlamına gelir. Öğrenilen her şey mutlaka denenerek test edilmeli, doğruluğuna ondan sonra karar verilmelidir.

  3.sensazıone(hissetme): duyguların özellikle hayati deneyimlerin bir aracı olan görüşün devamlı olarak rafine edilmesi anlamına gelir. Müzik dinlemeli, resim çizmeli,müzeler gezmeli, kitap okumalıyız. Değişik yiyecek ve içecekler tatmalı, çevremizdeki her şeye dokunmalıyız.

  4.sfumato (pus):belirsizliği,paradoksu ve kararsızlığı kucaklama arzusu anlamına gelir. Gelişen dünyadabaşarılı olmak için belirsizlikler altında çalışmaya alışmalıyız. Paradoksla karşılaştığımızda sukunetimizi koruyarak etkili ve sağlikli bir zihne sahip olabiliriz.

  5.arte/scıenza(bilim ve sanat): mantık ve hayal arasındaki dengenin geliştirilmesi anlamına gelir. her insan doğuştan her türlü yeteneğe sahiptir.

  6.corporalıta (vücudi olma): Zarafet; her iki eli de aynı şekilde kullanabilmenin filtresi ve dengenin sağlanması anlamına gelir. Başarı için kişinin öncelikle kendisiyle barışık olması gerekir. Bunu sağlayacak bir etkende insanın sağlıklı, zarif ve dengeli bir vücuda sahip olmasıdır. Bunun için kişinin sahip olduğu fiziki yapısını geliştirmesi gerekir. Bunu sağlamak amacıyla kişi: stresten uzak durmalı, zihnini şen tutmalı , dengeli bir beslenme yapmalı, uykusunu düzenli olarak almalı, zarafetine dikkat etmeli ve sağlığını korumalıdır.

  7.connessıone(ilişkilendirme) bütün olayların ve her şeyin ilişkisini anlamak ve değerlendirmek, sistemli düşünme anlamına gelir. Kısaca yaşadığımız her şeyin birbiriyle olan ilişkisini anlamaya çalişmalı, her şeyi bir arada değerlendirmeliyiz.
  3 ... aksak tirtil
 2. 2.
  Michael J. Gelb'in ''How To Think Like Leonardo da Vinci: Seven Steps to Genius Every Day'' isimli kitabında değindiği, dehamızı ortaya çıkarmak için izlememiz gereken 7 adımdır. 7 si de birbirinden güzeldir doğrusu.
  ... drygt