1. 1.
    türkik kavimlerde görülen dağ kültü ile ilişkili görünen bir ifade.
    1 ... f ucklife