1. 1.
    yolu daçkadan geçmiş olan.
    ... bayukala