1. .
    bir kişinin veya kişilerin maddi veya manevi olarak çok da yakını olamama durumunu özetler.
    ... palta