1. .
  gerçekleştirilemeyecek sözleri vermemenin insanın yalana olan ihtiyacını azaltması bakımından, yapılamayacak veya yapılması istenmeyen tekliflere karşı "hayır" diyebilmenin önemini vurgulayan sözdür.

  yalana olan ihtiyaç, plansızca girişilmiş işlerden, vakti ve parası yeterli olmadığı halde başkalarına iyilik yapma gereksiniminden ve erteleyici insan profilinden kaynaklanır.

  hepsinin ortak noktası yaşam disiplinidir. her ne kadar esnek olmak iyi ise de, esneklik prensiplerin özüne, ruhuna zarar vermemelidir. esneklik, yaşam disiplininde ve planlarımızdaki hata ve hata tolerans payları olmalıdır. tamamen esnek bir şekilde, tökezlemesiz bir hayat sürmek imkansızdır.

  unutulmamalıdır ki hiç kimse evet hiç kimse, kötülükle yola çıkmaz. meğer ki sosyopat veya psikopat olsun. bu istisnalar dışında her insan ulvi amaçlarla yola çıkar. ancak bu yolda başkalarına zarar verirse bu, disiplinsizlik, plansızlık ve "evet"lerin arkasını getirememekten kaynaklanır.

  bu nedenle söz verip yapamamaktansa, "hayır" demekte hayır vardır.
  2 ... biradaminnickiuzunsa
 2. .
  kesinlikle doğrudur. hayır diyemeyen insan kendini hiç olmak istemediği durumlarda bulur, sevdiklerini de üzer. hayır demek meziyettir.
  2 ... cersei