1. 1.
    ilişkinizin ilerisini düşünmeye sevk edecek sevgilidir. yol yakınken uzaklaşmak gerekir.
    ... kan tutan kasap