1. 1.
    venezuela'nın dünyada en çok petrol rezervine sahip ülke olmakla birlikte aynı zamanda en yoksul ülkeler arasında üst sıralarda yer almasından mütevellit ortaya çıkan durumdur. işte tek adamlığın, işte popülist politikaların, işte kör bir ideolojinin bir ülkeyi ve toplumu getirdiği nokta budur.

    https://turkiye.net/yasam/seyahat/venezuela/
    1 ... ecinni