1. 1.
    iklim değişikliğidir. zira diğer sorunlar, sadece belli bir zümreyi ilgilendirirken, iklim değişikliği; zengin-fakir, genç-yaşlı, din-dil-ırk ayrımı yapmadan tüm insanları hatta tüm canlı yaşamı tehdit etmektedir.

    iklim değişikliği bu kadar önemliyken, ülkemizin 3 tarafı sularla çevriliyken, türkiye'de hiç kimsenin bu konuyu umursamaması ilginç başka bir konu elbette.
    1 ... pekis sinici