1. 1.
    Dünyada insanlar fiziksel olarak hep aynı tipte ve birbirinin aynısı olsaydı, nasıl bir dünya ile karşı karşıya kalırdık sorunsalı.
    ... mikr00rganizma