1. 1.
    Rockefeller ailesinin daşşağı en ağır olanlarından birisinin gelecek tasarımını ifşa eden cümle. "Acaba ben o 2 milyar kişiden biri olur muyum?" diye bireyciliğe sevkeden kollektif felaket rüyası..
    ... temkin
  2. 2.
    aristokrasinin hayallerini süsleyen, bireyci projedir.
    ... b1lgbirchsy