1. 1.
  gerçeklerden uzaklaşan yozlaşmış kişilere (insanların %99una) yönlendirilen sorudur.

  üstünde yaşadığımız görülebilen tek gerçek olan dünya, ve bizi biz yapan gerçek benliğimiz olan insan ırkı mı daha mantıklı,
  yoksa tel örgü çemberinden ibaret ülkeler ve isimlerden ibaret milletler mi.

  dünya ve insan görülebilir ve öyle anlaşılır. ülke ve millet yöneticiler belirler ve onlardan öğrenilir.

  dünya ve insan hiç mi anlam ifade etmiyor ki bir kenara bırakılıp, ülke milletler ve ahmak dinlere sığınıldı.
  ne için dünyacılık ve insancılık değilde, ülkecilik ve milletçilik.

  bunun cevabı çok basit. ülkeler milletler ve dinler yöneticiler tarafından dünya ve insanı çiftlik yönetir gibi yönetmeleri için uyduruldu ve sunuldu. en büyük güç olan yöneticiler tarafından desteklendiği için her zaman ön plandalar.

  ve lanet olsun ki tek gerçek olan dünya ve insan sadece edebiyatta geçiyor.
  2 ... tapmadiyentanri